Viline bukve nadomak Čajniča: Kao nigdje na svijetu!

Mikrolokacija Viline bukve u blizini čajničkog sela Batotići mjesto je prirodnog fenomena stabala bukve. Specifičnost ovih bukvi je, osim što im grane rastu prema zemlji i spiralno, i to da urastaju jedna u drugu, iz čega izbija treća grana.

Nijedna grana nije ni pola metra prava!

U toku je procedura naučnog dokazivanja da je u pitanju endemična vrsta bukve, odnosno vrste kakva ne može da se nađe nigdje osim u okolini Čajniča.

Legenda kaže da će se onome ko posječe granu viline bukve desiti nešto loše.