ESG i Međunarodni propisi

Nastavili smo sa ciklusom internih prezentacija o ESG temama i proteklih sedmica. Pravnica Danka Sukara, održala je informativnu prezentaciju za…

Pročitaj vijest