Lokacija
Sočkovac
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Istraživanje
Ni, Cu, Zn, Pb (Ag, Au)

O Projektu

Projekat Sočkovac nalazi se u opštini Petrovo u Republici Srpskoj. Nosilac licence za istraživanje na ovoj lokaciji je Lykos-ova firma Medeni Brijeg d.o.o. Bijeljina.

Petrovo je nastalo kao rudarsko naselje. Ova varošica je u bivšoj Jugoslaviji bila poznata po proizvodnji azbesta kao jedno od najbogatijih nalazišta ovog vlaknastog minerala. U prošlosti su rađena istraživanja metala fokusirana isključivo na olovo i cink koja nisu kompletno završena, a prilikom kojih je otkrivena značajna mineralizacija nikla.

Odobreni  istražni prostor zahvata površinu od 16,45 km2.

Radovi će se izvodti po projektu detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala.

Lykos vjeruje da, pored olova i cinka, u Sočkovcu ima potencijala za otkriće ekonomski isplativih rezervi nikla, kobalta, bakra, a moguće i zlata i srebra.