Lokacija
Sinjakovo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Istraživanje
Fe, Cu, Zn, Pb, Co, (Ag, Au)

O Projektu

Projekat Sinjakovo nalazi se tri kilometra južno od Mrkonjić Grada i zahvata, osim te, i dijelove opština Jezero i Šipovo. Nosilac licence za istraživanje na ovoj lokaciji je Lykos-ova firma SNK Metali d.o.o. Bijeljina.

Lykos vjeruje da u Sinjakovu postoji značajan potencijal za otkriće ekonomski isplativih rezervi minerala bakra, barita, olova, cinka, srebra, a moguće i zlata i kobalta.

Odobreni istražni prostor zahvata površinu od 49,95 km2.

 

Radovi će se izvodti po projeku detaljnih geoloških istraživanja bakra, željeza i pratećih metala.

Na ovoj lokaciji iskopavane su rude bakra i gvožđa sve do početka XX vijeka. Istraživanja su se fokusirala isključivo na te rude, bez procjenjivanja prisustva drugih. Zanimljivo je da su Austrougari iskopavajući na ovim lokacijama 1894-1910, u skladu sa tadašnjim pravilima, material koji je sadržao manje od 3% bakra smatrali otpadom I istim su popunjavali tunele ili su ga odlagali oko ulaza u rudnike. Uočeno je da istorijski uzorci prikupljeni sa lokacija oko starih rudarskih tačaka sadrže srebro.