Lokacija
Čajniče
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Istrazivanje
Ni, Cu, Mo, Zn, Pb, Ag, Au, REE

O projektu

Projekat Čajniče nalazi se u istoimenoj istočnoj opštini Republike Srpske i BiH, u neposrednoj blizini granice sa Crnom Gorom. Nosilac licence za istraživanje na ovoj lokaciji je Lykos-ova firma Braha Resources d.o.o. Bijeljina.
Popisi rudnika na ovim prostorima još od perioda vladavine Turaka navode Čajniče kao rudnik željeza. U njemu su u XVI vijeku svi stanovnici bili rudari.

Odobreni istražni prostor zahvata površinu od 49,54 km2.

Radovi će se izvodti po projektu detaljnih geohemijskih, geofizičkih i geoloških istraživanja olova, cinka, bakra i pratećih metala.

Lykos vjeruje da u Čajniču ima potencijala za otkriće ekonomski isplativih rezervi bakra, olova i cinka, a postoje i indikacije za zlato i rijetke zemne elemente (REE – grupa od 17 retkih metala koji se koriste u malim količinama kao značajna funkcionalna komponenta savremenih tehničkih uređaja, poput telefona i računara). No, potrebno je dodatno istražiti ove indikacije da bi se procijenio njihov potencijal.