Šta su geološka istraživanja?

Geološka istraživanja su kompleksan proces koji zahtijeva primjenu različitih metoda i tehničkih sredstava. Ova istraživanja imaju za cilj upoznavanje razvoja, sastava i građe Zemljine kore, kao i pronalaženje, ispitivanje i geološko-ekonomsku ocjenu mineralnih i drugih geoloških resursa.

Takođe, cilj ove djelatnosti je i istraživanje i utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, procjena hidro-inženjersko-geoloških odlika terena, posebno u svjetlu prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i izgradnje objekata. Geološka istraživanja se dijele na osnovna, detaljna i istraživanja u toku eksploatacije mineralnih sirovina. Ova istraživanja su od velikog značaja za područja na kojima se ona vrše, prvenstveno u smislu otkrivanja potencijala lokaliteta. Sprovođenje ovih istraživanja se zasniva na principima kontinuiranog snabdijevanja neophodnim količinama mineralnih sirovina kako bi se osigurala jačanje i održivost tržišne privrede. Prilikom sprovođenja istraživanja poštuju se stručna pravila i primjenjuju najbolje metode i sredstva u cilju unapređenja održivosti projekta i opšte bezbjednosti, sprečavanja zagađenja životne sredine, te garantovanja sigurnosti i usklađenosti istraživačkih prava. Osim toga, geološka istraživanja imaju ulogu u utvrđivanju potencijalnih nepovoljnih uticaja geoloških i tehnogenih procesa na okolinu i životnu sredinu, kao i u njihovoj eliminaciji.

Koji su benefiti geoloških istraživanja?

Arheološki podaci ukazuju na to da je ljudska vrsta koristila mineralne resurse zemlje od samog svog postanka. Danas, mi svakodnevno koristimo razne materijale iz zemlje poput ruda, metala i vode. Sposobnost da pronađemo i iskoristimo ove zemaljske resurse je ključna za rast i razvoj ljudske civilizacije, a geološka istraživanja su neophodna da bismo razumjeli i iskoristili ove resurse za našu dobrobit. Geolozi provode istraživanja kako bi pronašli stijene koje sadrže važne metale, kao načinima lociranja i proizvodnje nafte, prirodnog plina i vode iz zemlje. Geološka istraživanja su neophodna za otkrivanje ovih sirovina, a bez njih ne bi bilo moguće graditi, proizvoditi energiju, proizvoditi automobile, koristiti razne tehnologije, niti bismo mogli živjeti kakav život danas živimo. U zaključku, sposobnost da pronađemo i iskoristimo zemaljske resurse je ključna za naš napredak i razvoj društva, a geološka istraživanja su neophodna kako bismo bolje razumjeli i iskoristili ove resurse.

Da li geološka istraživanja imaju negativan uticaj na životnu sredinu?

Geološka istraživanja ne predstavljaju opasnost po životnu sredinu. Do sada nije zabilježeno nijedno značajno zagađenje okoline kao posljedica geoloških istraživanja. Bez obzira na to da li se radi o geološkim, inženjersko-geološkim, hidrogeološkim ili geofizičkim istraživanjima, njihovo izvođenje ne može uzrokovati zagađenje okoline. Neke geološke metode čak ne zahtijevaju uzimanje materijala iz zemlje, posebno geofizičke metode. Bušenje sa jezgrom predstavlja najčešći i najbolji oblik geoloških istraživanja. To uključuje uzimanje materijala iz zemlje u obliku bušaćeg jezgra dimenzija nekoliko desetina centimetara u promjeru. Nakon završetka istraživanja, bušotina se popunjava, a istraženo područje se ostavlja u stanju u kojem je bilo prije istraživanja. Uticaj bilo koje geološke metode ispitivanja na okolinu je zanemarljiv ili čak nepostojeći.

Da li geološka istraživanja impliciraju eksploatacija ruda?

Potrebno je jasno razdvojiti proces geološkog istraživanja od eksploatacije mineralnih sirovina, jer se eksploatacija može sprovesti samo ako postoje značajne količine sirovina koje su dovoljno kvalitetne da bi se isplatilo njihovo eksploatisanje. Međutim, prije nego što se pronađu potencijalne sirovine za eksploataciju, neophodno je sprovesti geološka istraživanja na mnogo širem području. Geološka istraživanja pružaju važne informacije o kvalitetu sirovina, geološkoj strukturi zemljišta i mogućnosti održivosti rudarske eksploatacije. Važno je napomenuti da geološko istraživanje ne garantuje otvaranje rudnika na tom području, jer je eksploatacija mineralnih sirovina putem rudnika dugotrajan proces koji zahtjeva procjenu finansijske isplativosti, odobrenja nadležnih ministarstava i pridržavanje strogih zahteva i propisa u oblasti zaštite životne sredine. Ako se pronađu željene mineralne sirovine i ako se proceni da su isplative, proces dobijanja dozvola i izgradnje rudnika može potrajati godinama. Zbog toga je važno da se ova aktivnost sprovodi na odgovoran način, u skladu sa zakonskim i regulatornim okvirom i uz učešće relevantnih strana.