Nastavili smo sa ciklusom internih prezentacija o ESG temama i proteklih sedmica. Pravnica Danka Sukara, održala je informativnu prezentaciju za kolektiv kompanije o pravnim propisima koji se tiču ESG standarda.

Prezentacija je okupila sve zaposlene iz različitih sektora kompanije, s ciljem da se upute o važnosti i implikacijama ESG standarda u poslovanju.

Danka je podijelila svoje znanje o pravnim regulativama koje se tiču ESG standarda, istakavši kako organizacije mogu postići usklađenost s ovim standardima i doprinjeti održivom i društveno odgovornom poslovanju.

Tokom prezentacije su objašnjeni osnovni elementi ESG standarda, kao što su zaštita životne sredine, društvena odgovornost i transparentno upravljanje. Poseban fokus je stavljen na evoluciju zakonodavstva koje se odnosi na ove standarde kroz istoriju, kao i na ključne međunarodne dokumente koji služe kao temelj za njihovu implementaciju.

Kompanija Lykos Balkan Metals iskazuje svoju svijest o značaju ESG standarda u savremenom poslovanju putem iniciranja i organizacije niza internih prezentacija s ovom tematikom, što je pokazatelj posvećenja održivosti i društvenoj odgovornosti.