Lokacija
Jezero
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Istraživanje
Pb, Zn, BaSO4, Au, Ag, Sb, Cu

O projektu

Projekat Jezero nalazi se u istoimenoj zapadnoj opštini Republike Srpske i BiH. Sjedište opštine se nalazi u naseljenom mjestu Jezero i graniči se sa opštinama Šipovo, Mrkonjić Grad i Jajce i podjednako udaljeno od ova tri grada (oko 11 km od sva tri grada). Nosilac licence za istraživanje na ovoj lokaciji je Lykos-ova firma SNK Metali d.o.o. Bijeljina. 

Odobreni  istražni prostor zahvata površinu od 30,82 km2.

Radovi će se izvodti po projeku detaljnih geohemijskih, geofizičkih i geoloških istraživanja olova, cinka, bakra, barita i pratećih metala.

Lykos vjeruje da, na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja koji su i više nego pozitivni, na području opštine Jezero postoji visoka vjerovatnoća za otkriće ekonomski isplativih rezervi zlata, srebra, bakra, olova i cinka. No, potrebno je dodatno istražiti ove indikacije da bi se procijenio njihov potencijal.