Geologija i rudarstvo su nauke koje igraju ključnu ulogu u održivom razvoju društava širom svijeta. Ove oblasti se bave proučavanjem Zemljine unutrašnje strukture, mineralnih resursa, geoloških procesa i njihovog uticaja na okolinu. S obzirom na značaj ovih disciplina za razvoj i zaštitu prirodnih resursa, stipendiranje studenata u ovim oblastima ima ogroman značaj, zbog čega je naša kompanija odlučila posvetiti se istom.

“Prvo i najvažnije, stipendiranje studenata u geologiji i rudarstvu omogućava razvoj domaćeg kadra koji će imati specifična znanja i vještine potrebne za efikasno upravljanje prirodnim resursima. Ovakav kadar je ključan za očuvanje i održivo iskorišćavanje mineralnih bogatstava, čime se smanjuje zavisnost od uvoza i obezbjeđuje energetska i ekonomska sigurnost zemlje.

Osim toga, obrazovanje i stipendiranje domaćih studenata u ovim oblastima doprinosi smanjenju nezaposlenosti i podsticanju ekonomske aktivnosti. Geolozi i rudari su neophodni za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa, izgradnju infrastrukture, zaštitu životne sredine i upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa. Stvaranje radnih mjesta u ovim sektorima ima direktan uticaj na lokalne zajednice i podstiče ekonomski rast”, istakao je Mladen Lujić izvršni direktor naše kompanije.

Lujić je takođe istakao: “U cilju doprinošenja pomenutih ciljeva, naša kompanija je po dolasku na tržište stupila u kontakt sa Univerzitetom u Banjoj Luci, tačnije Rudarskim Fakultetom u Prijedoru, i u svoj program stipendiranja uključila dva studenta, koji su ove godine ušli u apsolventski rok.”

Simbolično, naša kompanija se odlučila stipendirati jednog studenta geologije, jednog rudarstva. Jedna od dva pomenuta studenta je i Mirjana Komosar, sada već apsolvent na studijskom program rudarstva.

Mirjana je pronašla inspiraciju za studije rudarstva u svom ocu, koji je proveo čitav svoj radni vijek u ovoj industriji. Prvi korak prema svojoj karijernoj orijentaciji napravila je već u srednjoj školi, odabravši smjer rudarskog tehničara. Pravu strast prema rudarstvu, kako ističe, otkrila je tokom svojih studija, što je dodatno ojačalo njeno uvjerenje da je donijela pravilnu odluku u vezi sa svojom budućom profesijom.

Kada se ukazala prilika za prijavu na program stipendiranja naše kompanije, Mirjana se odmah prijavila. Njena izvanredna prosječna ocjena od 8,9 bila je ključni faktor koji joj je osigurao prednost u odnosu na ostale studente. Stipendija joj je, kako naglašava, znatno olakšala put prema apsolventskoj godini i pružila joj dodatnu finansijsku podršku za ispunjenje i ostvarivanje potreba izvan svijeta studiranja.

“Kao žena u rudarstvu, suočavam se s mnogim predrasudama, ali moj cilj je svaku od njih prevazići. Vjerujem da je rudarstvo temelj i budućnost svih tehnologija te ključ uspjeha kako za tehnički sektor, tako i za razvoj jedne države. Nadam se da će i drugi studenti koji budu imali priliku postati stipendisti ove kompanije osjećati istu zahvalnost kao i ja. Svaka prilika za napredovanje i podršku, uključujući i finansijsku, predstavlja vjetar u leđa svakom studentu, a tako i meni”, izjavila je Mirjana.

Programi stipendiranja u oblasti geologije i rudarstva ima i značajne ekološke implikacije. Obučeni geolozi i rudari mogu doprinijeti boljem razumijevanju prirodnih procesa i smanjenju negativnih uticaja eksploatacije resursa na okolinu. Održivo upravljanje resursima postaje moguće kada imamo stručnjake koji su svjesni potrebe za zaštitom prirode.

Naravno, ulaganje u obrazovanje studenata u geologiji i rudarstvu nije samo investicija u pojedince, već i u budućnost društva u cjelini. Kroz svoj rad, ovi stručnjaci mogu doprinijeti razvoju tehnologija i pristupačnim metodama eksploatacije minerala koje su manje štetne po okolinu. Osim toga, njihova stručnost je ključna za pronalaženje novih izvora energije i resursa koji će biti od suštinskog značaja za buduće generacije. Naša kompanija čvrsto vjeruje da kroz obrazovanje domaćeg kadra u ovim oblastima, gradimo temelje za održivu budućnost.