10.7.2023. u Banja Luci, Unija poslodavaca Republike Srpske organizovala je okrugli sto pod nazivomDemografski trendovi i socio-ekonomski izazovišta i kako dalje?”. Na ovom događaju predstavljen je dokument pod nazivomUticaj demografskih trendova na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite“. Mladen Lujić, izvršni direktor I Tanja Damjanović, saradnik za PR kompanije Lykos, prisustvovali su događaju.
 

U dokumentu, autori su ukazali na neophodnost redefinisanja ekonomskih strategija i politika kako bi se suočili sa izazovima koje donose demografski trendovi. Poseban naglasak stavljen je na potrebu za pravednijom redistribucijom resursa u zajednici, dok je istovremeno dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje principa međugeneracijske solidarnosti, poznatog kao Bizmarkov model. Takođe, naglašena je važnost pojednostavljivanja i digitalizacije procedura kako bi se omogućilo lakše uključivanje radnika svih starosnih kategorija na tržište rada.  

Kompanija Lykos Balkan Metals postala je član Unije poslodavaca RS od 2022. godine. Kroz članstvo, nastoji da aktivno učestvuje u kreiranju poslovnih politika i strategija, kao i u procesima donošenja novih propisa i izmjena i dopuna postojećih. Svjesni značaja demografskih trendova i njihovog uticaja na poslovanje, Lykos se aktivno angažuje u pronalaženju održivih rješenja koja će omogućiti stabilan ekonomski rast i adekvatnu socijalnu zaštitu u Republici Srpskoj.

U susret sve izazovnijoj budućnosti, saradnja između poslodavaca, stručnjaka i institucija postaje ključna. Okrugli sto u Banja Luci pružio je platformu za razmjenu ideja i razmatranje mogućnosti za uspostavljanje efikasnih mehanizama koji će odgovoriti na demografske trendove i socio-ekonomske izazove sa kojima se suočavamo.