Predstavnici naše kompanije učestvovali su na seminaru u Beogradu pod nazivom “PERC seminar: Uloga i odgovornost kompetentnog lica“, u skladu sa kompanijskim nastojanjima ka  kontinuiranom usavršavanju i praćenju savremenih trendova u našoj struci. Naši predstavnici, izvršni direktor Mladen Lujić i glavni geolog Aleksandar Kostić, prisustvovali su ovom stručnom okupljanju, u organizaciji Evropske federacije geologa, Srpskog geološkog društva i PERC. Seminar je namijenjen kompanijama i fizičkim licima, geolozima i rudarskim inžinjerima, te odgovornim licima u preduzećima zaduženim za izvještavanje o istraživačkim rezultatima, resursima i rezervama mineralnih sirovina.

Na seminaru su naši predstavnici imali jedinstvenu priliku upoznati se s PERC principima, standardima, definicijama, opsegom izvještavanja, kao i sa odgovornostima i obavezama samih kompanija. Putem kombinacije teorije i prakse, seminar je pružio značajan uvid u sadržaj i dinamiku javnog izvještavanja kao i u minimalne kompetencije neophodne za navedeno izvještavanje. Predavač na ovom inspirativnom i edukativnom seminaru bio je Edmund Sajds, priznati svjetski geolog sa više od 30 godina međunarodnog radnog iskustva u geološkoj struci.

Za naše predstavnike, ovaj seminar je bio značajno iskustvo koje im je pružilo jasne smjernice za dalji razvoj, kako kompanijske kompetentnosti tako i sopstvene stručnosti.

“Kao kompanija, čvrsto stojimo na stanovištu kontinuiranog usavršavanja i primjeni novog znanja u našem poslovanju. Ovaj seminar je bio izuzetna prilika da saznamo sve što je važno u vezi s PERC standardima od svjetski priznatog stručnjaka iz oblasti geologije. Znanje s ovog seminara sigurno će nam koristiti u budućem radu”, naglasio je Mladen Lujić, izvršni direktor kompanije Lykos Balkan Metals.