Predstavnici kompanije Lykos Balkan Metals učestvovali su na IV regionalnoj konferenciji “Rizici novog doba: održivost i izdržljivost”, održanoj 1. Juna u hotelu Hyatt u Beogradu. Konferencija je istakla je nekoliko ključnih tema vezanih za ESG (Environment, Social, Governance) standard. U fokusu rasprava bila je sudbina preduzeća koja ne pridržavaju se ESG principa održivosti. Raspravljalo se o tome povećava li se sajber kriminal u kriznim vremenima i zašto su preduzeća često meta. Poseban naglasak stavljen je na kontinuiranu sajber otpornost uz pomoć umjetne inteligencije. 

Treća tema konferencije bila je održivo poslovanje u neodrživom okruženju. Govorilo se o najvećim rizicima za poslovanje u sadašnjim globalnim uslovima, mogućnostima osiguranja tih rizika te izvorima finansiranja za preduzeća koja žele preći na održivo poslovanje.  

Uz to, održan je i “Open Talk” o očuvanju mentalnog zdravlja zaposlenih u kontekstu trke za profitom i opstankom preduzeća u globalnom okruženju. Diskutovano je o tome kako ovi izazovi utiču na mentalno zdravlje zaposlenih te kako menadžment može održati produktivnost pružajući odgovarajuću podršku.  

Lykos Balkan Metals je društveno odgovorna kompanija, koja stremi da posluje po ESG standardima. Ova konferencija je pružila platformu za razmatranje ključnih tema vezanih za ESG standarde, sajber sigurnost, održivo poslovanje i očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih te je naglašena važnost primjene ovih principa u savremenom poslovnom svijetu.