Kompanija Lykos Balkan Metals protekle sedmice je realizovala posjetu opštini Čajniče, gdje su se sastali sa rukovodiocima javnih preduzeća i lokalnom zajednicom. Tokom ovog susreta, kompanija je naglasila svoju predanost održivim praksama i istraživanju dragocjenih metala u skladu sa ESG standardima. 

U pratnji gospodina Srđana Vukovića, direktora Javnog komunalnog preduzeća Vrelo-Čajniče, predstavnici Lykos Balkan Metals obišli su ključne lokalitete na kojima kompanija provodi detaljna geološka istraživanja. Zahvaljujući licenci svoje kćerke firme (Braha Resources), kompanija je dobila saglasnost za provođenje ovih istraživanja u opštini Čajniče, što je rezultat dosadašnje izvrsne saradnje sa lokalnim vlastima, rukovodiocima preduzeća i građanima. 

Tokom susreta sa načelnikom opštine, Goranom Karadžićem, istaknuti su planovi detaljnih geoloških istraživanja u narednim sedmicama. Geolozi kompanije će se posvetiti istraživanjima olova, cinka, bakra i pratećih metala na lokalitetima u okolini Čajniča. Ova inicijativa predstavlja nastavak dugogodišnjeg angažmana kompanije u regiji, a saradnja s lokalnim akterima osigurava međusobno korisne rezultate. 

“Opština Čajniče oduvijek je bila spremna na konstruktivnu saradnju sa kompanijom Braha Resources, koja je do sada uložila preko 17.000 maraka kroz različite društvene projekte. Ovo je takođe pokazatelj kako strane investicije mogu doprinijeti razvoju lokalnih zajednica angažovanjem lokalnih resursa. Sve ovo, svakako ne bi bilo moguće da ne postoji volja kako građana, tako i predstavnika lokalnih vlasti. Neizmjerno smo zahvalni načelniku Opštine, gospodinu Karadžiću, na otvorenosti i saradnji”, izjavio je izvršni direktor Mladen Lujić. 

Kompanija ističe svoju posvećenost ESG standardima u svim aspektima svog poslovanja. S usmjerenjem na ekološku odgovornost, društvenu inkluziju i transparentno upravljanje, Lykos Balkan Metals kontinuirano radi na unapređenju svojih operacija u cilju postizanja održivih rezultata i pozitivnih uticaja na lokalnu sredinu. 

Dugogodišnja saradnja između Lykos Balkan Metals (Braha Resources) i opštine Čajniče predstavlja izvanredan primjer kako korporacije mogu doprinijeti razvoju lokalnih zajednica uz istovremeno poštovanje ekoloških i društvenih vrijednosti.