U organizaciji Vijeća stranih investitora (Foreign Investors Council) i Advantis Broker-a iz Banjaluke, u Tuzli su 14. 3. 2023. održani treći Info dani o ESG standardima. Naša kompanija učestvovala je na ovom skupu predvođena Milošem Bošnjakovićem, CEO-om Lykos Metals Limited i generalnim direktorom Lykos Balkan Metals d.o.o, koji je ujedno bio učesnik na panelu „ESG: primjeri dobre prakse za održivi razvoj i jačanje investicija.“

Na skupu je bilo riječi o značaju i potrebi uvođenja ESG standarda, modelima implementacije kao i o benefitima koje uvođenje ovih standarda donosi u poslovanju.

Miloš Bošnjaković, CEO Lykos Metals Limited i generalni direktor Lykos Balkan Metals, govorio je o svom dugogodišnjem iskustvu u ovoj oblasti, načinu na koji se ESG standardi implementiraju u kompanijama iz oblasti geoloških istraživanja, te o uslovima i obavezama koji moraju da se poštuju u poslovanju koje je u skladu sa ovim standardima.

Učesnici skupa, predstavnici eminentnih domaćih i stranih kompanija, govorili su o svom iskustvu uvođenja ESG standarda, dobrim primjerima iz svoje dosadašnje prakse, kao i o budućim planovima u vezi sa daljom implementacijom.

Lykos Balkan Metals nastaviće da unapređuje svoje poslovanje, primijenjujući sve elemente ESG standarda koje zahtijeva odgovorno poslovanje.