Obnavlja se pećina u koju je sklonjena ikona Presvete Bogorodice Čajnička Krasnica tokom 2. svjetskog rata

Tokom Drugog svjetskog rata, čudotovorna ikona Presvete Bogorodice Čajnička Krasnica skrivena je u selo Trpinje, u jednu veoma nepristupačnu pećinu, u koju su mogla ući samo dva čovjeka.

Ikona je u pećini čuvana sve do Male Gospojine, 1946. godine, kada je obnovljena i osveštana stara čajnička crkva. Tada je ponovo vraćena u Staru crkvu, gdje se nalazila i prvi put kada je došla u Čajniče.

Na Malu Gospojinu, 1959. godine, ikona je prenesena u obnovljenu i osveštanu Novu crkvu. Postavljena je na mjesto na kojem se i danas nalazi. Pećinu u kojoj je čuvana ikona, obnavlja đakon čajnički Uglješa Skoko uz podršku mještana i ljudi dobre volje.

Prema predanju, ikonu Presvete Bogorodice Čajnička Krasnica naslikao je Sveti apostol i jevanđelist Luka, koji je naslikao i Trojeručicu Hilandarsku i ikonu Presvete Bogorodice, koja se čuva u Јerusalimu. Na prednjoj strani ikone je Bogorodica sa bogomladencem Hristom, a na poleđini je ikona Svetog Јovana Krstitelja, čiji je lik oštećen u požaru, pa je taman, kao što su tamni i likovi Bogorodice i malog Hrista, kojeg ona drži na rukama.