Početkom ove nedelje, imali smo čast da ugostimo gospodina Petra Tomaševića, koji je nedavno postao novi član Upravnog odbora i neizvršni direktor Lykos Metals Limited, naše matične kompanije sa sjedištem u Australiji. 

Gospodin Tomašević imao je jedinstvenu priliku da se upozna sa projektima naše kompanije i da zajedno sa izvršnim direktorom Lykos Balkan Metals, gospodinom Mladenom Lujićem, posjeti istražna polja u opštinama u kojima se isti realizuju. Tokom posjete, gospodina Tomaševića detaljno smo ga upoznali sa rezultatima geoloških istraživanja koji su ukazali na prisustvo novih zlatonosnih geoloških formacija na teritoriji opštine Jezero. Treba naglasiti da su ovi rezultati značajno doprinijeli ocjeni visokog geološkog potencijala samog projekta. 

U cilju pružanja potpunog uvida u dosadašnje operativne napore naše kompanije u opštini Jezero, organizovali smo sastanak i sa gospođom Snežanom Ružičić, načelnicom opštine. Na  sastanku smo dodatno istakli podršku Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, koje je podržalo projekte naše kompanije i geološka istraživanja u ovoj opštini.  

Ovim se još jednom potvrđuje da su projekti stranih investicija u Republici Srpskoj od izuzetnog značaja za njen ekonomski razvoj, jer pružajući perspektivu sigurne budućnosti ne samo za radnike i kompanije uključene u istraživanja, priliku za razvoj imaju i same zajednice tj. opštine u kojima se projekti realizuju.