Lykos na 1. Romskom festivalu “Baro drom” u Bijeljini

Kao društveno odgovorna kompanija težimo pružiti podršku marginalizovanim grupama, s posebnim osvrtom na romsku populaciju.

Ponosno smo podržali 1. Romski festival Baro Drom u Bijeljini, koji slavi i promoviše romsku kulturu, tradiciju i jezik.

Organizator ovog događaja je Udruženje građana “Otaharin” uz podršku Gradske uprave i Vlade Norveške.

Naziv festivala je simboličan predstavlja “dug put” koji su Romi i Romkinje prelazili ka društvenoj uključenosti i prihvatanju.

Za razvoj inkluzivnog društva, neophodno je raditi na mijenjanju društvene svijesti, smanjivanju predrasuda i stereotipa, i obrazovanju građana, a upravo ovakvi događaji su najbolji primjer postizanja društvene solidarnosti.