Lykos investira približno 1 milion KM u izgradnju pristupnih puteva

U svakodnevnim prezentacijama naše kompanije, ističemo da u sklopu naše politike poslovanja, prije svega ulazi saradnja sa lokalnim zajednicama i poboljšanje kvaliteta življenja u njima.

S tim u vezi, investiranjem u izgradnju puteva, do dijelova koji su čak decenijama bili nepristupačni, u opštinama Jezero i Mrkonjić Grad omogućili smo lokalnim stanovnicima pristup do svojih imovinskih posjeda.

MAJDAN - SINJAKOVO
MAJDAN - SINJAKOVO
MAJDAN - SINJAKOVO

Nakon ugovora, započeli smo sa izgradnjom puta Majdan – Sinjakovo, u saradnji sa firmom „Mrkonjić Putevi“ koja je bila glavni izvođač radova. U taj put je uloženo oko 240 hilj. KM i urađeno 4,5km dužine, Do sada su urađeni i put Debela kosa od 2,5km dužine gdje je uloženo oko 290 hilj. KM, kao i prelaz u mjestu Podrašnica za čiju izgradnju je utrošeno oko 5 hilj. KM.

PODRAŠNICA
PODRAŠNICA
DEBELA KOSA
MRKONJIĆ PUTEVI

Lykos, sa svojom kćerkom firmom SNK, kontinuirano investira u infrastrukturu lokalnih zajednica, što je i strateško opredjeljenje društvene odgovornosti naše kompanije.

 

U toku su radovi na dionicama Prisoje – Bag i Otomalj u Opštini Jezero, za koju Lykos Balkan Metals planira izdvojiti još oko pola miliona KM.