Sa zadovoljstvom obavještavamo svoje investitore, poslovne partnere, građane i vlasti Republike Srpske o izuzetnim rezultatima geoloških istraživanja na području opštine Jezero.

Geološka istraživanja koja je provodila kompanija Lykos Balkan Metals i njena kćerka firma SNK Metali na području opštine Jezero dala su rezultate koji se već u ovom trenutku, u ranoj fazi istraživanja, mogu sa sigurnošću smatrati jednim od najboljih na području cijele BiH i Balkana.

Nakon, u protekloj godini, izvedenih geoloških istraživanja na teritoriji opštine Jezero potvrđeni su veoma visoki sadržaji zlata na kontaktima različitih litoloških jedinica. Na  lokacijama gdje je otkriveno nalazište zlata koncentracije ovog plemenitog metala idu i do nevjerovatnih 27,5 grama po toni u kontinuitetu od čak 60 metara, što je neuobičajeno visoka koncentracija i za svjetski poznate rudnike zlata. Svi uzorci su ispitani u akreditovanoj laboratoriji i nakon ovih otkrića može se sa sigurnošću reći da postoji veoma visok potencijal za nastavak geoloških istraživanja.

Geološki potencijal opštine Jezero je ujedno i izuzetan investicioni potencijal, te se u 2023. godini očekuje da će kompanija Lykos Balkan Metals pribaviti dodatna sredstva u vrijednosti od 60 miliona KM koja će većim dijelom biti, direktno i indirektno, uložena i u projekat u opštini Jezero. Nove investicije će značajno uticati kako na razvoj ove opštine i kvalitet života njenih stanovnika, tako i na unapređenje ekonomskih prilika i razvoja Republike Srpske ali i Bosne i Hercegovine.

Posebno nas raduje činjenica da nam ovi rezultati otvaraju prostor za dalju saradnju i društveno odgovorne akcije.