Predstavnici naše kompanije danas su realizovali humanitarnu akciju doniranja pečenica za Božić u saradnji sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Tuzli. Kao i u prethodnim godinama, a u saradnji s Arhijerskim namjesništvom tuzlanskim, podijeljeno je ukupno 11 pečenica ugroženim kategorijama koje ova vjerska zajednica okuplja.

Naša kompanija neprekidno pruža podršku religijskim zajednicama ne samo na lokacijama na kojima vršimo projekte, već i u Tuzli i njenom okruženju putem raznovrsnih donacija i sponzorstava. Cilj tih aktivnosti nije samo obnova hramova, već i izgradnja infrastrukture i kapaciteta za normalan život zajednice. Samo u 2023. godini donirali smo više od 25 000 konvertibilnih maraka u projekte koji podržavaju prethodno pomenuto.

“Kao društveno odgovorna kompanija, posvećeni smo tome da humanitarne aktivnosti koje provodimo postanu sastavni dio naše tradicije. Želimo time pokazati dosljednost u stvaranju boljih životnih uslova za ljude u ovakvim zajednicama, posebno u trenucima kada su cijene hrane, a pogotovo mesa, dosegle iznimno visok nivo, zbog čega će božićna trpeza mnogih građana ove godine biti skromnija”, izjavio je Miloš Bošnjaković, Managing director & CEO.

Uz duboko poštovanje prema vjerskim običajima svih interesnih zajednica, naša kompanija planira nastaviti s inicijativama koje će doprinositi opštem dobru i prosperitetu članova svih zajednica u kojima djeluje.