Mendžment Lykos Balkan Metals kompanije u obilasku Petrova

Menadžment naše firme je posljednjih dana terenski aktivan u mjesnim zajednicama opštine Petrovo. Odlučili smo da, kao tim, obiđemo svaku kuću, predstavimo se mještanima, objasnimo im detaljno čime se mi to zaista bavimo I odgovorimo na sva pitanja koja nam upute na licu mjesta. Prezentovali smo svoj plan I pitali za mišljenja. Mi nismo iznenađeni što smo naišli na podršku kod velike većine stanovništva, uglavnom smo nailazili na upite o zaposlenju, investicijama I rješavanju socijalnih problema. Ovaj naš terenski rad je dostupan u vidu detaljnog izvještaja.
Na sastanku Skupštine opštine Petrovo, održanom 23. novembra, kome nismo prisustvovali, željeli smo odbornicima prenijeti da pored investicija u geološka istraživanja smo I društveno odgovorna firma I da imamo budžet namijenjen ulaganjima u podršku razvoju sporta, kulture, kao I rješavanju socijalnih I egzistencijalnih problema u cjeloj opštini. Nažalost, prezentacija tih planova se nije dogodila.

thumbnail_image3
thumbnail_image1

U 2022. godini planiramo I otvaranje informativnog centra u opštini Petrovo, gdje će svaki mještanin biti u mogućnosti da dobije sve informacije za koje je zainteresovan.

Uz druženje sa mještanima prikupili smo I podatke o ugroženim pojedincima, egzistencijalnim I socijalnim problemima. Prikupljene informacije smo iskoristili za oprganizovanje humanitarne akcije koja će biti realizovana do kraja decedmbra I koristićemo ih za naše buduće projekte.
Želimo na najbolji način biti prisutni u zajednici I zajedno sa mještanima raditi na poboljšanju kvaliteta življenja.