U nastavku ciklusa internih ESG prezentacija bavili smo se G komponentom, odnosno korporativnim upravljanjem. Na samom početku svog izlaganja naša direktorka finansija Ivana Kisin, koja je održala ovu, treću po redu prezenatciju, najprije se osvrnula na činjenicu da je u svim postojećim okvirima i standardima izvještavanja identifikovano pet tema za razlikovanje značajnih aspekata dobrog korporativnog upravljanja kao što su upravljačka svrha, kvalitet upravljačkog tijela, uključivanje zainteresovanih strana, etičko ponašanje i upravljanje rizikom i mogućnostima. 

Takođe, na ovom izlaganju je bilo riječi i o aspektima i indikatorima uspjeha kompanije i ključnim performansama koje su neophodne za uspješno poslovanje. U kontekstu prednosti snažnog upravljanja ESG-em, rečeno je i to da kompanije sa jakim praksama korporativnog upravljanja imaju odgovorne vlasnike i liderske timove, jasne strukture odgovornosti ESG-a i dobre kontrole procesa.  

Pored toga, istaknuto je i da kompanije koje su ESG investitori vode računa o tome da kompanije u koje ulažu budu odgovorni čuvari životne sredine, dobri korporativni građani i da ih vode odgovorni menadžeri. U tom smislu, kompanije koje posluju poštujući ESG standarde bilježe, s jedne strane, povećanje brige za životnu sredinu, a s druge, povećanje vrijednosti za akcionare, ukupnu bolju pripremljenost za ostvarenje dugoročnih ciljeva, kao i povećanu produktivnost zaposlenih i jačanje imidža kompanije. 

Na kraju ove prezentacije zaključeno je da ESG standardi obezbjeđuju dugoročnu održivost poslovnih rezultata i implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDGs). Dobro korporativno upravljanje je važno za postizanje pomenutih ciljeva, pri čemu se naročito ističu tri specifična: odgovorna potrošnja i proizvodnja, mir, pravda i snažne institucije i partnerstvo za ciljeve.