Nakon prve ESG prezentacije u kojoj smo se bavili razvojem i značajem ESG standarda, održali smo i drugu, na kojoj je prezentovano kako se ESG standardi implementiraju u HR praksi. 

Dejana Filipović, naša HR koordinatorka, govorila je o važnosti primjene ESG standarda u oblasti ljudskih resursa, napominjući da kompanije koje uspješno primenjuju ESG standarde imaju procentualno više zadovoljnih zaposlenih, što rezultira smanjenjem troškova i poboljšanjem ukupnih poslovnih performansi. 

Takođe, govorilo se i o tome na koji način su ESG standardi primijenjivi u HR-u, o komponentama iz HR prakse koje se uzimaju u obzir u ESG izvještajima, o dobrim korporativnim primjerima, kao i o izazovima implementacije. Pored toga, na ovoj prezentaciji je bilo riječi i o načinima na koje naša kompanija ugrađuje ESG principe u okvire svog poslovanja i sektor ljudskih resursa. 

I u narednom periodu, nastavićemo da se bavimo pojmovima ESG-a, a sledeća prezentacija tematizovaće detaljnije Governance komponentu, tj. upravljački aspekt poslovanja.