Donacija Braha Resources Domu zdravlja u Čajniču

Kupovinom i instalacijom preko potrebnih klima uređaja u Domu zdravlja u Čajniču, kompanija Lykos Balkan Metals i naša ćerka-kompanija Braha Resources, nastavljaju misiju podrške lokalnoj zajednici.

Nakon sastanaka sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove, zaključeno je da su klima uređaji neophodni za nesmetan rad laboratorije i aparata koji se tamo nalaze, naročito tokom ljetnjih meseci. Ovo je značajno i za onaj dio Doma zdravlja u kojem se čuvaju serumi protiv zmijskih ujeda. Opasnost od zmijskog ujeda posebno je visoka kod geologa koji rade na otvorenom, u prirodi, na terenima koje naseljavaju različite vrste gmizavaca, među kojima su i zmije.

Uz zahvalnost na donaciji, direktor Doma zdravlja dr Vladimir Arsenović istakao je važnost ovog ulaganja kompanije Lykos Balkan Metals i poboljšanje uslova za sve pacijente koji imaju potrebu da dođu u čajnički Dom zdravlja. Stručni saradnik za odnose sa javnošću u kompaniji Lykos Balkan Metals Nedeljko Golušin podvukao je spremnost na dalju podršku institucijama u Čajniču i lokalnoj zajednici u cjelini i zahvalio se direktoru Arsenoviću na prilici da pomognemo lokalnom Domu zdravlja.

Podsjetimo, na području opštine Čajniče od zdravstvenih ustanova egzistira Dom zdravlja Vaso Pelagić” u Čajniču. U pitanju je ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite koja je bazirana na principima porodične medicine.