Direktor Lykosa prisustvovao regionalnoj konferenciji na Jahorini

Generalni direktor kompanije Lykos Balkan Metals Miloš Bošnjaković protekle sedmice je prisustvovao konferenciji “Regional Business Executive Retreat 2022” na Jahorini.

Konferencija u organizaciji Savjeta stranih investitora u BiH (Foreign Investors Council – FIC) i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, održana je s fokusom na regionalnu saradnju i dijalog kao ključ razvoja i pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ovaj poslovni događaj je za Lykos kompaniju bio prilika za razgovore i razmjenu iskustava sa predstavnicima privatnog i javnog sektora Zapadnog Balkana. Posebnu važnost je imala tema vezana za uvođenje ESG (Environmental, Social and Governance) standarda u poslovnoj zajednici, njihovo zagovaranje među domaćim kompanijama, kao i razmjena iskustava o integraciji EGS-a u investicione odluke i pokretanje dijaloga sa relevantnim institucijama o izazovima i mogućnostima uvrštavanja ovih principa u nacionalno zakonodavstvo.

Prvi čovjek kompanije Lykos Balkan Metals član je Upravnog odbora FIC-a, najznačajnije nezavisne i neprofitne poslovne asocijacije koja od 2006. godine djeluje kao jedinstveni glas investitora prisutnih u BiH, a okuplja 70 stranih i domaćih kompanija koje su do sada investirale u BiH više od 9 milijardi KM te zapošljavaju više od 20.000 ljudi.