Naša kompanija, budući da je listirana na australijskoj berzi, u obavezi je da poštuje stroge standarde i principe poslovanja. Jedan od principa koji su neophodni za odgovorno i održivo poslovanje jeste ESG (Environmental, Social, Governance). U skladu s tim, protekle nedelje smo započeli ciklus internih ESG prezentacija, u skladu sa politikom našeg poslovanja. 

U uvodnoj prezentaciji govorilo se o osnovnim karakteristikama ESG-a, o tome na koji način je došlo do pojave ovog skupa standarda u poslovanju, kako se ovaj način razmišljanja i poslovanja razvijao tokom godina, te kako se od samoregulacije i dobrovoljnih aktivnosti prešlo na područje zakona. 

Nakon uvodnog, opšteg predavanja o ESG-u, u narednom periodu slijede prezentacije u kojima će se više govoriti o pojedinačnim komponentama ovog skupa standarda. 

Ozbiljno shvatamo svoju odgovornost prema našim dioničarima i široj zajednici, i smatramo da je primjena ESG praksi ključna u ispunjavanju ove obaveze.