Finansijska direktorica Ivana Kisin: U kompaniji Lykos Balkan Metals se prepoznaje za šta su zaposleni predodređeni

Go to Top
bs_BABS